Potpisan Sporazum o suradnji između Privredne komore USK i ASK Consulting doo Sarajevo

VTK BiH i ASK Consulting doo organizuju seminar sa temom: Upravljanja troškovima u praksi
25. Marta 2018.

Potpisan Sporazum o suradnji između Privredne komore USK i ASK Consulting doo Sarajevo

 

Privredna komora USK i ASK Consulting doo Sarajevo su u utorak, 13.03.2018.g. potpisali Sporazum o suradnji.

Sporazum su potpisali Nihad Šušnjar, generalni sekretar Privredne komore USK i dr.sc. Suad Mahmić, ugledni i poznati privrednik s naših prostora, direktor ASK Consulting doo Sarajevo.

ASK Consulting doo Sarajevo se bavi pružanjem konsultantskih usluga iz područja: poslovnog konsaltinga, financijskog konsaltinga, HR konsaltinga, digital marketinga i IT konsaltinga.

Saradnja će biti usmjerena na oblast konsaltinga i edukacije članica Privredne komore USK i drugih zainteresiranih subjekata.

Zajedničke aktivnosti će se fokusirati na:

  • organizaciju stručnih seminara, treninga, radionica, edukacijskih programa za članice Komore, ali i druge zainteresirane subjekte,
  • pružanje konsultantskih usluga članicama Komore,
  • partnerstvo na kreiranju, izradi, apliciranju i implementaciji programa i projekata prema raspoloživim fondovima,
  • ostvarivanje novih poslovnih veza između privrednih subjekata,
  • organizaciju i implementaciju drugih vidova poslovne suradnje shodno iskazanim interesima potpisnika ovog Sporazuma.

 

Izvor: Privredna Komora USK