2020. nastavak projekta u kompaniji Mojić d.o.o.

PZU Poliklinika MedicoOral – AS
3. Novembra 2019.
Presjek aktivnosti i plan za 2020. godinu Čavkunović-BP d.o.o.
13. Februara 2020.

Kako je to i uobičajeno, na početku godine analizirali smo protekli period, diskutovali i razgovarali o onome što je ispred nas ali takođe i usvajali smjernice i planove kako biti još bolji i učvrstiti poziciju na tržištu.