ASK Consulting d.o.o. Sarajevo i Europa-Park GmbH & Co Mack KG na zajedničkom projektu.

SEMINAR:Unaprijeđenje efikasnosti poslovanja primjenom Lean menadžment principa
19. Septembra 2019.
Održan seminar na temu „Unaprijeđenje efikasnosti poslovanja primjenom Lean menadžment principa“. 
3. Novembra 2019.

Poslovne aktivnosti ne poznaju granice! Sa partnerom Europa-Park GmbH & Co Mack KG na zajedničkom projektu.