ASK Edukacija

 

U skladu sa zahtjevima tržišta i naših klijenata ASK Consulting je razvio niz vlastitih programa za usavršavanje iz područja biznisa, te komunikacije i motivacije. Navedeni program usavršavanja sadrža savremene i aktualne teme, sa teorijskim postavkama i praktičim primjerima i vježbama.

Programe edukacije provodimo u kompanijama (“inhose”) odnosno kod partnera (Komore) ili kod nas u kompaniji. Predavači i mentori su menadžeri sa bogatim iskustvom u radu i školovanju u renomiranim međunarodnim i domaćim kompanijama.

Kreatori smo i dvije poslovne škole – Biznis škola, te Biznis škola za menadžere, koje realizujemo u vašoj kompaniji ili kod našim partnera.

Možete pronaći sve naše edukativne programe klikom na link ASK Consulting Lista Edukacija.