ASK Media & Čavkunović-BP d.o.o.

Logo d.o.o. Bijeljina
3. Novembra 2019.
PZU Poliklinika MedicoOral – AS
3. Novembra 2019.

Nastavak saradnje sa najvećim distributerom nafte i naftnih derivata na području Unsko sanskog kantona. Lideri na tržištu ali isto tako i u marketinškim aktivnostima zahvaljujući vrijednom timu ASK Media.