Akademija PK USK vol.2

Akademija PK USK
8. Novembra 2021.
Akademija ženskog poduzetništva 2.
7. Oktobra 2022.