Finansijski Konsalting

 

Propusti i greške u finansijskom menadžmentu često dovodedo negativnih posljedica za cijelu kompaniju, što upravljanje ovom oblasti čini iznimno značajnom.

Finansijska savjetovanja zahtijevaju eksperte koji imaju značajno iskustvo u finansijama, odlično poznaju poslovne prilike na domaćem tržištu, kao i trendove na globalnm tržištu.

Koristimo finansijske podatke iz eksternih i internih baza podataka, čime klijentima omogućujemo kvalitetno poslovno pregovaranje sa kupcima i dobavljačima, te kreditorima, kao i strateško i operativno planiranje i predviđanje budućih trendova i pojava.

Pružajući niz usluga iz domena finansija, koje obuhvataju finansiranje, restrukturianje i reprogramiranje, Vašoj kompaniji, pomažemo vam pri nabavljanju i korištenju finansijskih sredstava, ali i savjetujemo o najprofitabilnijim strategijama investiranja.

Izdvajama neke od usluga finansijskog konsaltinga:

  • Analiza finansijske pozicije kompanije
  • Izrada poslovnih i investicionih planova te studija izvodljivosti
  • Kreditni i lizing aranžmani, kreditne aplikacije za poticajna sredstva
  • Upravljanje obavezama i potraživanjima, novcem i zalihama
  • Optimizacija troškova
  • Izrada „due diligence“ studija i vođenje transakcija za kupovinu ili prodaju kompanije