PZU Poliklinika MedicoOral – AS

ASK Media & Čavkunović-BP d.o.o.
3. Novembra 2019.
2020. nastavak projekta u kompaniji Mojić d.o.o.
13. Februara 2020.

Na novim projektima ali i podršku postojećim poslovnim procesima!