Održan seminar na temu „Unaprijeđenje efikasnosti poslovanja primjenom Lean menadžment principa“. 

ASK Consulting d.o.o. Sarajevo i Europa-Park GmbH & Co Mack KG na zajedničkom projektu.
3. Novembra 2019.
Logo d.o.o. Bijeljina
3. Novembra 2019.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa ASK Consulting d.o.o. Sarajevo, 03.10.2019. godine uspješno je organizirala seminar na temu „Unaprijeđenje efikasnosti poslovanja primjenom Lean menadžment principa“.

Kako je povratni feedback učesnika bio i više nego zadovoljavajući, nastavljamo sa seminarima koji će doprinijeti efikasnijem poslovanju naših kompanija, a samim time i njihovoj konkurentnosti na tržištima.