Presjek aktivnosti i plan za 2020. godinu Čavkunović-BP d.o.o.

2020. nastavak projekta u kompaniji Mojić d.o.o.
13. Februara 2020.
Video spot Una
13. Februara 2020.

Prezentirali smo dosadašnje aktivnosti u sklopu projekta. Maksimalno fokusirani na postavljene ciljeve i sa timom koji prepoznaje značaj aktivnosti koje realiziramo nastavljamo po planu i uz zajedničko zadovoljstvo partnera.