Seminar CATEGORY MANAGEMENT

Radionica UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA
21. Novembra 2018.
Prijava za Biznis školu
18. Decembra 2018.

Category Management je poslovni proces u kojem maloprodajni lanci u saradnji sa dobavljačima rade na stvaranju veće vrijednosti za kupca, koji je u središtu pažnje, uz istovremeno poboljšanje poslovnih rezultata.

Ciljna grupa: Zaposlenici i menadžeri u komercijali (prodaji), vlasnici i direktori malih i srednjih preduzeća posebno u oblasti trgovine i drugi.
Sadržaj radionice:

1. Uvod u Category Management
2. Upravljanje asortimanom kroz kategorizaciju, analizu i optimizaciju
3. Category Management proces kroz formiranje uloga, ciljeva, strategija i taktika kategorija
4. Space management
5. Upravljanje nabavom, klasična nabava ili trading.
6. Pregovori sa dobavljačima
7. Upravljanje sekundarnim pozicioniranjem i pravila merchandising-a
8. Kako to rade veliki igrači. Lidl – 5 strategija za rast
9. Strategija formiranja cijena (Pricing Insights)
10. Supermarketi budućnosti
11. Kolektivni zadatak – Quick Wins.

Predavač: ASK Consulting, Mr. sc. Muhamed Hasanović, sa bogatim radim iskustvom koje je sticao u Agrokoru kroz Konzum i Velpro, kao i u Hifi. Trenutno obavlja dužnost direktora divizije Shell za BiH. Šta će polaznici naučiti: Polaznici će se upoznati sa Category Management-om i principima na kojima funkcioniše, a koji u saradnji sa dobavljačima donosi veću vrijednost za kupce i kompaniju.

Također, spoznaće šta je:
• Kvalitetniji asortiman
• Bolje upravljanje asortimanom
• Iskorištenost potencijala
• Bolji uslovi od dobavljača
• Prilagođavanje cijena sa konkurencijom
• Uvid u tržište FMCG
• Bolja cjenovna konkurentnost

Detaljnije informacije o radionici možete dobiti na tel. 250-116, 250-117, ili putem e-maila: elvira.begovic@pksa.ba , lejlah@pksa.ba.

Prijavu za učešće na radionici možete poslati na gore navedene mail-adrese ili na fax. broj 033/250-138, do 10.decembra t.g.

Za sve polaznike obezbjeđeno je osvježenje, lagani obrok, pisani materijal i potvrda o učešću na radionici.