edukacije

19. Septembra 2019.

SEMINAR:Unaprijeđenje efikasnosti poslovanja primjenom Lean menadžment principa

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa ASK Consulting d.o.o. Sarajevo organizira seminar na temu „Unaprijeđenje efikasnosti poslovanja primjenom Lean menadžment principa“ koji se održava 03.10.2019. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Trenutna dešavanja na inozemnim tržištima […]