Bill Gates Citat

Steve Jobs Citat
1. Marta 2018.

“Većina ljudi precjenjuju šta se može postići za godinu dana, a podcjenjuju šta se može učiniti za deset godina.”