Trening i edukacija uposlenika Čavkunović BP d.o.o.

Biznis škola za menadžere
4. Juna 2018.
Mojić d.o.o.
16. Novembra 2018.

Prema projektnom i termin planu aktivnosti, u kompaniji Čavkunović BP d.o.o smo održali niz treninga i edukacija sa uposlenicima svih organizacionih struktura, a vezanih za budžetiranje, proces menagement, komunikaciju i koordinaciju.

Korporativna organizacija zahtjeva precizno definiranje poslova, zadataka, kompetencija ali i nivoa odgovornosti kada je u pitanju izvršenje postavljenih ciljeva.

Od 01. oktobra krenula je kampanja KLUB PLUS kojom kompanija želi nagraditi vjerne kupce i poslovne partnere.