VTK BiH Seminar: Category Management

Seminar: Category Management
4. Februara 2019.
SEMINAR:Unaprijeđenje efikasnosti poslovanja primjenom Lean menadžment principa
19. Septembra 2019.

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa ASK Consulting d.o.o. organizira seminar “Category Management“, koji se održava 25.04.2019. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

„Category Management“ je poslovni proces u kojem maloprodajni lanci u saradnji sa dobavljačima rade na stvaranju veće vrijednosti za kupca, koji je u središtu pažnje, uz istovremeno poboljšanje poslovnih rezultata. Polaznici obuke će se upoznati sa „Category Management“-om i principima na kojima se zasniva, a koji u saradnji sa dobavljačima donosi veću vrijednost za kupce i kompaniju. Na seminaru će se govoriti o upravljanju asortimanom, upravljanju prostorom, upravljanju nabavom, pregovorima sa dobavljačima, upravljanju sekundarnim pozicioniranjem i pravilma prezentacije robe u maloprodajnim objektima, strategiji formiranja cijena, supermarketima budućnosti i sl.

Ciljna skupina obuke su zaposlenici i menadžeri u komercijali/prodaji, vlasnici i direktori malih i srednjih preduzeća posebno u oblasti trgovine kao i svi drugi koji su profesionalno zainteresirani za ovu problematiku.

Kotizacija za učešće na seminaru za rane prijave do 12.04.2019. godine iznosi 179 KM (+PDV), a za prijave do 22.04.2019. godine iznosi 199 KM (+PDV). U cijenu su uključena stručna predavanja, seminarski materijal, ručak i osvježenje u planiranim pauzama.

Prijave se vrše popunjavanjem prijavnog obrasca u prilogu i dostavljanjem na e-mail adresu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine: edukacija@komorabih.ba ili na adresu ASK Consulting: info@askconsulting.ba. Uplate kotizacije se mogu izvršiti na račun 1610000192890040 kod Raiffeisen Bank BiH (ASK Consulting). Detaljnije informacije mogu se dobiti na: 033 566 201 ili 063 710 743.

Program
Prijavni obrazac