ASK Lokacija

Kontaktirajte Nas


Klijent je broj jedan element po važnosti svakog procesa poslovanja, na kojem sve kompanije zasnivaju svoje poslovanje, donose odluke i planiraju buduće aktivnosti. Zadovoljstvo sadašnjih i budućih klijenata može se postići dobrom komunikacijom i njihovim upoznavanjem.


+387 (0) 63 710 743

+387 (0) 61 483 448

Email:

info@askconsulting.ba

Telefon:

063/710-743
061/483-448

Adresa:

Kolodvorska 12, 71 000 Sarajevo