ASK Računovodstvo

 

ASK Consulting d.o.o. se specijalizirao za računovodstvene i usluge pravnog savjetovanja.

Pružamo usluge za domaće i strane kompanije, neprofitne organizacije, te predstavnistva inostranih firmi, za start up i kompanije sa višegodišnjim poslovanjem.

Računovodstvene usluge uključuju sljedeće:

 • priprema dokumenata, zakonska provjera i obrada
 • računovodstvo imovine za finansijske i poreske svrhe
  • obračun plaća
  • obrada i obračun putne dokumentacije za poslovna putovanja
  • priprema naknade
  • monitoring potraživanja i obveza
  • monitoring gotovinskih transakcija
  • priprema naloga za plaćanje
  • priprema svih vrsta poreskih prijava iz domena direktnih i indirektnih poreza
  • izrada godišnjih izvještaja
  • računovodstvo pojedinaca, priprema poreskih prijava i izvještaja
 • i drugi slični zahtjevi i potrebe klijenata.

Pravne usluge uključuju sljedeće:

 • registracija firme, dopune i izmjene
 • registracija obrta
 • sačinavanje raznih ugovora
 • sačinavanje raznih zahtjeva, ponuda, opomena i slično
 • provjera rizika kod već sklopljenih ugovora
 • pravna pomoć kod pregovora sa partnerima
 • ugovori sa bankama, osiguranjima i drugima
 • analiza gruntovne i katastarske dokumentacije
 • i druge vrste pravne pomoći.

Klijentima nudimo i PIS (poslovno informacioni sistem) – računovodstveni program primjenljiv u različitim vrstama poslovanja, koji se može prilagoditi zahtjevima klijenata.

Za potrebe klijenata, naročito start up firmi, pružamo uslugu administracije odnosno vođenja opštih i administrativnih poslova (outsourcing administracije).